Uspješna prijava!

Kućni red

Kako bismo osigurali bezbjednost i komfor svih gostiju hotela tokom
njihovog boravka, pružamo Vam više informacija za što prijatniji boravak:

• Za Vaš komfor obezbijedili smo sef u ormanu spavace sobe. Hotel ne snosi odgovornost za bilo koje oštećenje i gubitak vaših ličnih stvari, ali Vas molimo da sve izgubljene i pronadjene stvari odmah prijavite recepciji. Molimo Vas da prije napuštanja hotela provjerite da li ste ispraznili sef i poneli dokumenta i sve dragocenosti sa sobom.

• Apartmane mogu koristiti samo gosti koji su propisno prijavljeni na recepciji hotela, za šta je potreban važeći lični dokumet.

• Gosti dobijaju magnetnu karticu po registraciji na recepciji. Ukoliko gost izgubi magnetnu karticu ili je ne preda na recepciju u obavezi je da za gubitak magnetne kartice plati 5 evra.

• Nije dopušteno u apartmane unositi eksploziv, oružije, zapaljive materijale i ostale hemikalije opasne po okolinu.

• Posete koje gosti primaju u svojim apartmanima moraju da se prijave i evidentiraju na recepciji hotela, za šta je potreban važeći lični dokument. Posete su dozvoljene do 20:00h a ukoliko se poseta nastavi nakon 20:00h, naplaćuje se dodatni iznos od 5 evra sa PDV-om po osobi i po noci, kao doplata za novog gosta.

• Gosti hotela moraju biti prikladno obučeni i obuveni kada se kreću kroz javne prostore hotela.

• Gosti su obavezni da nadoknade štetu koju su prouzrokovali ili načinili.

• Apartmani su na raspolaganju gostima i mogu se koristiti od 13:00h na dan dolaska do 11:00h na dan odlaska.

• Za odjavu posle 11:00h na dan odlaska naplaćuje se dodatni iznos (5 evra po započetom satu), a ako se apartman ne napusti do 18h, naplaćuje se još jedno noćenje. Molimo Vas konsultujte se sa recepcijom po ovom pitanju.

• U svim apartmanima pušenje nije dozvoljeno . Hotel zadržava pravo da u slučaju pušenja u apatrmanu, naplati iznos od 100 evra, obzirom da je hotel u slučaju kršenja ove zabrane odgovoran pred zakonom.

• Za Vaš komoditet omogućili smo parking u sklopu hotela. U slučaju da se gost odluči za parking, hotel ne snosi odgovornost za sigurnost vozila. Parking se dodatno naplaćuje. Potrebna je najava i rezervacija parking mjesta.

• Molimo Vas da eventualne nepravilnosti, kvarove ili prigovor na uslugu odmah prijavite recepciji. Naknadne i ne blagovremene žalbe, na koje nismo imali mogućnosti da reagujemo, nećemo uzimati u razmatranje kao osnov za umanjenje cijene smeštaja.

• Kućni ljubimci su zabranjeni u apartmanima.

• Posteljina se mijenja svaki treći dan za boravak od 3 do 8 noćenja, dok se za boravak preko 8 noćenja menja svaki 4 dan.. Ukoliko se ukaže potreba za češćim promjenama molimo Vas da obavestite recepciju.

• Uznemiravanje drugih gostiju hotela nije dozvoljeno. Hotel zadržava pravo otkaza daljeg boravka gostu koji je uznemiravao druge goste ili na drugi način povrijedio propisani Kućni red.

• U slučaju otkaza smještaja od strane hotela, a prouzrokovanog povredama pravila kućnog reda, gostu se naplaćuje cjelokupan iznos za rezervisan period bez obzira na kraći boravak.

• Ako u toku Vašeg boravaka, iz bilo kog razloga, morate da se odjavite ranije, potrebno je da recepciju obavestite 24h ranije ili će u protivnom biti naplaćeno još jedno noćenje.

• U cijelom hotelu je dostupan besplatan Wi-Fi internet. Lozinku možete dobiti na recepciji hotela.

• Početkom korišćenja smještaja podrazumijeva se da je gost upoznat sa kućnim redom hotela.